Betingelser

VIGTIGT! LÆS DISSE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF HJEMMESIDEN WWW.3DWIZARD.DK GRUNDIGT. DETTE ER EN JURIDISK AFTALE MELLEM DIG (Brugeren) OG www.3dwizard.dk (Selskabet) FOR BRUG AF websteder og tjenester. Ved at tilgå eller bruge www.3dwizard.dk accepterer du disse VILKÅR FOR ANVENDELSE (på vegne af dig selv eller den enhed, du repræsenterer) OG DU GARANTERER, AT DU HAR RET, myndighed og evne til at indgå VILKÅR FOR ANVENDELSE (PÅ VEGNE AF DIG SELV ELLER DEN ENHED, du repræsenterer). HVIS DU IKKE ACCEPTERER ALLE bestemmelserne i VILKÅR FOR ANVENDELSE, brug IKKE hjemmesiden.

Brug af www.3dwizard.dk er på eget ansvar. Selskabet kan ikke holdes til ansvar for eventuelle nedbrud, fejl eller tekniske komplikationer som måtte opstå på websitet.

Din konto, rettigheder og begrænsninger for brug

For at kunne bruge visse funktioner (f.eks. for at sælge et design), skal du oprette en konto hos Selskabet og give visse oplysninger om dig selv, som du bliver bedt om på tilmeldingsblanketten. Du erklærer og garanterer, at: (A) alle nødvendige oplysninger, du indsender ved registrering er sandfærdige og nøjagtige; og (B) du vil opretholde nøjagtigheden af sådanne oplysninger. Du kan slette din konto til enhver tid, uanset årsag. Selskabet kan suspendere eller opsige din virksomhedskonto, hvis det fra vores side skønnes, at du bryder vilkår for anvendelse.

Du er som bruger selv ansvarlig for at opretholde fortroligheden af dine konto loginoplysninger og er fuldt ansvarlig for alle aktiviteter, der opstår under din konto, herunder eventuelle tab, mistet indtjening, misbrug af oplysninger, o. lignende. Du skal straks underrette Selskabet om enhver uautoriseret brug eller mistanke om uautoriseret brug af din konto eller ethvert andet brud på sikkerheden. Selskabet kan ikke og vil ikke være ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller skade som følge af din manglende overholdelse af ovennævnte krav. Det er dit ansvar som bruger.

Ved brug af www.3dwizard.dk er du underlagt følgende begrænsninger:

(A) du må ikke give licens, sælge, udleje, lease, overføre, tildele, distribuere, være vært, eller på anden måde kommercielt udnytte www.3dwizard.dk eller dettes serviceydelser; (B) du må ikke ændre, foretage afledte værker af, adskille, eller på anden vis kopiere nogen del af www.3dwizard.dk eller serviceydelser; (C), du må ikke få adgang til www.3dwizard.dk eller dennes tjenester med henblik på at opbygge en tilsvarende eller konkurrencedygtig service; og (D) undtagen som udtrykkeligt angivet heri, må ingen del af hjemmesiden eller serviceydelser kopieres, reproduceres, distribueres, genudgives, downloades, vises, bogført, eller overføres i nogen form eller på nogen måde, og gengivelse af materiale fra hjemmesiden må kun bruges med skriftlig tilladelse fra Selskabet samt angivelse af reference til index-siden www.3dwizard.dk og navnet 3DWizard.dk skal altid indgå i lænketeksten, ligesom billeder og tekster der bruges til undervisning og lignende skal påføres reference; (E) bruger anerkender at være ansvarlig for al indhold som vedkommende uploader på www.3dwizard.dk og accepterer at holde Selskabet, tilknyttede selskaber, ledende medarbejdere og andre partnere og ansatte skadesløs i forbindelse med krav, herunder advokatomkostninger, fra tredjemand i forbindelse med indhold, som bruger indsender, offentliggør eller overfører via. www.3dwizard.dk, brug af www.3dwizard.dk eller brugers overtrædelse af disse vilkår eller krænkelse af andres rettigheder; (F) når man uploader billede og tekst, så giver man www.3dwizard.dk brugsret til materialet. Det betyder at Selskabet må anvende materialet i den form som brugeren har uploadet det; (G) distribuere eller inkludere spam, kædebreve eller pyramidespil; (H) distribuere virus eller andre teknologier, der kan skade www.3dwizard.dk eller brugerne af www.3dwizard.dk’ interesser eller ejendom eller belaste vores infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af www.3dwizard.dk; (I) overtræde nogen former for love, herunder Lov om forbrugeraftaler, Købeloven, Aftaleloven og Markedsføringsloven.

Selskabet forbeholder sig retten (men er ikke forpligtet) til at gennemgå alt brugerindhold, undersøge og / eller træffe passende foranstaltninger over for dig (Brugeren) efter vores eget skøn, hvis du overtræder acceptabel brug eller nogen anden bestemmelse i disse vilkår for brug. En sådan indsats kan omfatte fjernelse eller ændring af dit brugerindhold og lukning af din konto.
Handler

www.3dwizard.dk er ikke involveret i selve transaktionen mellem køber og sælger vedr. handel over hjemmesiden og kan på ingen vis, direkte eller indirekte, holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, misbrug eller andet i forbindelse med handler på www.3dwizard.dk.

Vi påtager os ikke noget ansvar for varer eller ydelser, som du køber ved brug af vores platform. Du indvilliger i ikke at holde os ansvarlig for ting, som andre brugere annoncerer eller foretager sig. Det meste af vores indhold kommer fra andre brugere, så vi kan ikke garantere for nøjagtigheden af vores indhold eller brugerkommunikation, kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af det, der tilbydes.

Som følge heraf fraskriver vi os udtrykkeligt – i det omfang det er lovligt tilladt – alle garantier, indeståelser og betingelser, udtrykkelige eller implicitte, herunder kvalitet, salgbarhed, handelsmæssig kvalitet, holdbarhed, egnethed til et bestemt formål, og det der følger af lovgivningen. Vi er ikke ansvarlige for tab, uanset om det drejer sig om penge (herunder fortjeneste), goodwill eller omdømme eller andre særlige, indirekte eller følgeskader, der opstår som følge af din brug af vores hjemmeside og ydelser, selvom du underretter os herom, eller vi med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.

Ændringer

Da internet-baserede tjenester som www.3dwizard.dk hele tiden videreudvikles, forbeholder Selskabet sig ret til at ændre vilkår, retningslinjer og betingelser løbende. Større ændringer vil dog blive annonceret på siden.

Tredjemands reklamer

www.3dwizard.dk kan indeholde links til tredjeparts hjemmesider, tjenester og reklamer for tredjemand og disse er ikke kontrolleret af Selskabet og Selskabet er ikke ansvarlig for eventuelle tredjeparts hjemmesider eller annoncer. Selskabet tilbyder disse tredjeparts hjemmesider og annoncer udelukkende som en bekvemmelighed og vil ikke gennemgå, godkende, overvåge, støtte, garantere eller foretage nogen henvendelse vedrørende tredjeparts hjemmeside eller annoncer. Du bruger alle tredjeparts hjemmesider og annoncer på egen risiko.